www.schneider.net.vn

NHẬP KHẨU VÀ BÁN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA SCHNEIDER TẠI VIỆT NAM

Email: info@schneider.net.vn          Điện Thoại: 0913578498

Schneider products

Các mã SCHNEIDER thường có sẵn tại Việt Nam:

140CPU31110, 140CPS11420, XBTGK5330, RXM4LB2P7, RXM4LB2BD, RXM2LB2BD, RXZE1M4C, RXZE1M2C, XB5AA31N, XB5AA42N, XB5AD21N, ZBE101N, XALK178E, EZC100N3050, A9F74325, GV2ME21, A9F74316, A9F74216, A9F74106, LC1D25M7, LC1D09M7, LRD32, LRD14, LRD08, LRD07, LRD12, EZC100N3100, EZC100N3040, XB7ND25, XB7ES542P, LC1D25U7, LC1D18U7, LC1D09U7, A9F74106, A9F74116, A9F74332, LADN11, LADN20, GV2ME22, GV2ME14, A9F74206, ATV212HD11N4, LV510336, A9R12463, A9K27210, GV2ME08, LC1K0610M7, A9R74463, XB7EV05BP, LC1D12E7, A9F8332, A9K27116, GV2ME20, RXM3AB2BD, XB4BS542, LC1D32U7, U418T2_C5, E30_1M_D_G19, SR2USB01, SR2CBL01, TSXCUSB485, TSXCRJMD25, TSXPCX1031, UNYXCAUSB033, 990NAA26320, BMXXCAUSBH018, XBTZG925, XBTZG935, EMEGCY STOP RELAIS CATEGORIES 3 115V AC, Ref: XPSAC3421, , TWOHAND SAFETY MODULE 24V, Ref: XPSBC1110, EMERG STOP MOD TEMP 115V, Ref: XPSAT3410, EMERG STOP MOD TEMP 24V XPSAT5110, ATV61HD45N4, ATS48D88Q, NT06H23D2, 47463 Motor MCH 220 VDC, 47433, Cuộng đóng XF 220 VDC 33813, Cuộn cắt MX 220 VDC 47512, Nút đóng điện BPFE 47435, Reset từ xa sau lỗi Res 47521, Ronis+1 lock+ adaptation kit 33786, VPEC-door interlock right hand side, 33806 1 of low-level for NT, 33754 CE, 33756 CD, 33755 CT, 33895 CDM, 33763 CB, 33857 CDP, 33859 CP, 33642 NT-FC, Fixed, draw, 33644 NT-FC, Fixed, draw, 33768 NT-FC, Fixed, draw, ATV71HD18N4, ATV71HD18N4, ATV71HD75N4, ATV71HD75N4, A9F94106, A9D31606, XB7EV04MP, DF2CA005, DF2CA01, ATV71HC13N4, XS630B1MAL2, XVMM2RSSB, TWDLMDA20DUK, A9D31640, A9R50240, A9R71240, A9F84340, A9F84310, A9F84316, A9F84325, LC1D18M7, EZC100F3100, A9F74210, LC1D40AM7, XB7NW33M1, XB7NW34M2, XB7EV03MP, XMLG010D21, LC1D150M7, XB7EV03BP, XB7EV04BP, LV429550, EZC100F3040, A9F74210, GV2ME07, LC1D32M7, LC1D12M7, LRD05, LRD06, LRD07, LRD08, LRD10, LRD14, LV432895, A9K27206, LV430840, LV432695, LV429670, LV429845, LV429842, LV429841, A9K227106, A9K24363, A9K24332, A9K24263, A9K27232, A9K27216, 16471, 16482, A9K24350, LC1D150Q7, LC1D25Q7, LC1D32Q7, LC1F330Q7, LC1D65AQ7, XS8C40PC449, ZBE101, ZBE102, XACS399, ZA2BS834, XALK178F, ZB4BS944, ZB4BS844, ZB4BVB3, ZB4BZ104, ZB4BW313, ZB4BW333, ZB4BW353, XB4BG21, ZB4BVB5, ZB4BW0B13, ZB4BW0B33, ZB4BW0B53, ZB4BV033, ZB4BV3, ZB4BV053, ZB4BA2, XB4BA21, XB4BA31, XB4BA42, XB4BVB1, ZB4BD2, XB4BD21, XSAV11801, XSPN10122EX, XS618B1PAL2, XS612B1MAU20, XS1M18MA250, LC1D50AE7, LR2K0305, A9K24163, A9N18369, GV2ME10, GV3P50, LADN22, ATS48D47Q, RE17RAMU, RE7ML11BU, RE17RLMU, XB7EV05MP, RM4TA02, LC1D09F7, LC1D12F7, A9F94332, A9F94340, LC1D50AQ7, LC1D32BD, LRD350, LAD9R1, EZC400N3350, EZC250F3200, EZC250F3150, A9K24340, A9K24325, A9K27220, A9K27216, LV510335, LV510336